dijous, 21 de juliol de 2011

El PLIS està eleborant el Pla Director d'Infància i Adolescència del Pla de l'Estany

Ha d'esdevenir l’instrument per a la planificació i avaluació de les polítiques, actuacions i serveis a la infància i l’adolescència del Pla de l’Estany, que fomenti l’exercici dels seus drets, serveis inclusius i de qualitat, el treball transversal i la cooperació institucional.

La missió del Pla és l’atenció, la protecció i la promoció del benestar personal, material i social de la infància i l’adolescència per a l’assoliment del seu desenvolupament integral, amb especial atenció i prevenció dels qui es troben en situacions de risc o desemparament, així com la promoció dels seus drets a fi de garantir-ne l’exercici en un rol de ciutadania activa.

S’adreça a tota la infància i adolescència, independentment de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social. Estem parlant, doncs, d’un pla integral que abasta tota la població de 0 a 18 anys del Pla de l’Estany, amb l’excepció d’incloure també els joves fins a 21 anys que es troben en risc d’exclusió social. En aquest sentit, i en resposta a l’article 7 de la llei de serveis socials quan parla de necessitats d’atenció especial a la població més vulnerable, el pla té en especial consideració la població infanto-juvenil que es troba en situacions de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

En aquests moments, el Pla es troba en la fase de finalització de l'anàlisi de la situació de la infància i adolescència del Pla de l'Estany.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada