divendres, 29 de juny de 2012

El Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany aprova el Pla d’infància i adolescència (PdIIA 2012-2015) de la comarca

El Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat el Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany 2012-2015; un document que reforça la coordinació, ordenació i planificació de les actuacions i dels serveis destinats a la infància i a l'adolescència al Pla de l’Estany.
Aquest Pla s'adreça a tota la infància i l'adolescència, independentment de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social. Concretament, va destinat a tota la població de 0 a 17 anys del Pla de l’Estany, a més d'aquells adolescents de fins a 21 anys que es trobin en situació d'exclusió social.
El Pla està impulsat pel Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany - Banyoles, concretament per l’Oficina tècnica del Pla local d’inclusió social de Banyoles, i forma part del desplegament territorial que s’està realitzant del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya a iniciativa de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya) per donar compliment a la Llei de serveis socials, la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència de Catalunya i les directrius i recomanacions europees i internacionals en matèria d'infància i adolescència. S’ha desenvolupat des d’una perspectiva transversal i de treball en xarxa amb tots els municipis i amb els agents dels diferents àmbits en els que la infància i adolescència es desenvolupa i que operen al territori. Es tracte d’una proposta d’ordenació, planificació, complementarització i reforç de les polítiques locals dirigides a l’atenció a les famílies i els seus fills i filles.

El Pla parteix de l’anàlisi de necessitats de la comarca a través de “l’Estudi poblacional de la infància i adolescència del Pla de l’Estany” i defineix l’estratègia a desenvolupar en els següents anys. L’objectiu és vertebrar un sistema local de protecció i promoció de la infància i l’adolescència que aglutini tots els agents, àmbits i municipis de la comarca per tal de treballar conjuntament i en xarxa en el desplegament d’accions previstes al Pla amb una missió conjunta: garantir els drets i les oportunitats dels infants i adolescents del Pla de l’Estany.

Aquesta inversió de futur es realitza en un moment d’importants transformacions socials, econòmiques i demogràfiques que impacten en els models familiars i en els cicles de vida de les persones, però també en la pròpia administració. Tot i això, l’objectiu és prevenir totes aquelles situacions de risc que puguin comprometre l’horitzó vital dels infants, és a dir, la possibilitat que puguin esdevenir persones adultes preparades, capaces d’adaptar-se eficaçment a les exigències de la societat.

Per a la implementació es treballarà a partir de la Comissió tècnica del Pla, formada per agents representatius dels diferents àmbits del territori, que elaborarà un Programa anual d’accions amb l’objectiu d’operativitzar els recursos, tant humans com econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en el marc d’un Pla obert i flexible que s’adapta a les necessitats canviants de la infància i adolescència, sense, però, que això desdibuixi l’enfocament estratègic sobre el qual s’ha dissenyat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada